10 قانون کلي براي زندگي از آنتونی رابینز

ساخت وبلاگ
چکیده : 10 قانون و کلي براي و زندگي و از آنتونی و رابینز و : قانون يکمبه شما جسمي داده شده. چه جسمتان... با عنوان : 10 قانون کلي براي زندگي از آنتونی رابینز بخوانید :

10 قانون و کلي براي و زندگي و از آنتونی و رابینز و :

قانون يکم
به شما جسمي داده شده. چه جسمتان را دوست داشته يا از آن متنفر باشيد. بايد بدانيدکه در طول زندگي در دنياي خاکي با شماست.


قانون دوم:
در مدرسه اي غير رسمي وتمام وقت نام نويسي کرده ايد که زندگي نام دارد.


قانون سوم:
اشتباه وجود ندارد، تنها درس است.


قانون چهارم:
درس آنقدر تکرار مي شود تا آموخته شود.


قانون پنجم:
آموختن پايان ندارد.


قانون ششم:
قضاوت نکنيد،
غيبت نکنيد،
ادعا نکنيد،
سرزنش نکنيد،
تحقيرو مسخره نکنيد و گرنه سرتان مي آيد.


قانون هفتم:
ديگران فقط آينه شما هستن.


قانون هشتم:
انتخاب چگونه زندگي کردن با شماست. همه ابزار ومنابع مورد نياز رادر اختيارداريد.


قانون نهم:
جواب هايتان در وجود خودتان است. تنها کاري که بايد بکنيد اين است که نگاه کنيد،گوش بدهيد و اعتماد کنيد.


قانون دهم:
خير خواه همه باشيد تا به شما نيز خير برسد.
به هيچ دسته كليدي اعتماد نكنيد بلكه كليد سازي را فرا بگيريد.

آنتونیرابینز

کانال تلگرامی عشق پول،دنیای تجارت کلیک کنید

...
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : جمعه 7 دی 1397 ساعت: 4:57